UYÊN ƯƠNG – FS29

Trong vòng tay anh, em tìm được bình yên,
Tình vợ chồng mãi mãi như hình vẽ trên bức tranh.