YẾN OANH – FS28

Thương nàng xinh đẹp lại hiền lành
Khiêm tốn dung hoà tựa yến oanh