WILDFLOWER – RRAK51

Hái chùm hoa dại tặng em

Phất phơ ngọn gió êm đềm len qua

Thầm thì kể chuyện đôi ta

Gọi mùa hạnh phúc nở hoa bên đời.