VINTAGE FLOWER – RRAK16

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướngTop 1500 + Những câu nói hay về tình yêu buồn, tan vỡ, hạnh phúcThis article is referenced content from https://chanhtuoi.com - Top 1500 + Những câu nói hay về tình yêu buồn, tan vỡ, hạnh phúc.