ROSA – RRAK07

Tặng em một đóa hoa hồng

Cho ta ngụp lặn trong vòng tình nhân.