LOTUS – RRAK57

Bơi giữa mùa trăng em với sen

Hương sen e ấp chút hương nguyền

Lấp lánh trăng tình sen gợi nhớ

Sen hồng sen trắng… ấy sen duyên.