FAIRY TALE LOVE – RRG27

Thương nhau tạc một chữ tình,
Trăm năm thề quyết bọn mình có nhau.