ÁO DÀI – 01

Cây đa lá rụng đầu đình
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.