FAIRY TALE LOVE – RRG30

Đêm ấy chǎn êm và gối êm

Vợ chồng ǎn bánh với bà tiên

Ǎn xong thoắt chốc liền thay lốt

Chồng hoá làm anh, vợ hoá em.