FAIRY TALE LOVE – FS15

Kể từ giờ ta hãy sống vì nhau
Cùng chia sẻ niềm đau và hạnh phúc
Ở bên nhau cảm nhận yêu là thực
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.