BLUE ROSE – RRAK14

Tình yêu ngọt ngào như làn gió nhẹ, làm ta cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc mỗi khi bên nhau.