THUẦN VIỆT – FS14

Đường quê hoa nắng ngập đầy
Đón nàng dâu mới xuân này thêm vui.