HOA VÀ EM – RRAK54

Yêu nhau vạn sự chẳng nề,
Dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.